• Home
  • Vastgoedbeheer
  • Beheerder

Beheerder

Wilt u het dagelijks (actief) beheer van uw onroerend goed uitbesteden aan een specialist ?

Externe beheerders op locatie

F&E Facility Solutions B.V. verzorgt het beheer van vastgoed in opdracht van particuliere woningbezitters, verenigingen van eigenaren (VVE's), en bedrijven. Onze dienstverlening heeft betrekking op woningen, kantoren, winkels en bedrijfsruimtes. Dit scheelt de eigenaren/administratief beheerders niet alleen veel tijd, door de ingebrachte expertise is het veelal ook kostenbesparend. Mede afhankelijk van de soort vastgoed en de doelstellingen en wensen van de opdrachtgever kan een keuze gemaakt worden uit onderstaande diensten:

Commercieel:

Op basis van een gedegen beleid, meerwaarde creëren voor alle betrokken partijen. Een beheerder op locatie ziet toe op alle werkzaamheden en onderhoudt nauwgezet contact met eigenaar en gebruikers.. Hierdoor zijn de lijnen zeer kort, wordt er bij storingen of calamiteiten adequaat gehandeld, en blijven de kosten en ergernissen beperkt. Buiten een prettige werksfeer en werkomgeving, brengt dagelijks beheer in nagenoeg alle gevallen een besparing van de servicekosten met zich mee. Tevens wordt door middel van een compleet service aanbod de aantrekkelijkheid van de locatie voor potentiële gebruikers aanzienlijk vergroot. De beheerder behartigt de belangen van alle betrokken partijen.

Interim/projectmatig:

De bewaking van de goede staat van onderhoud van het vastgoed en de daarvan deel uitmakende installaties. Uitbesteding, coördinatie, begeleiding en toezicht op de uitvoering van alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden inclusief opstellen proces verbaal van oplevering. Afsluiten en bewaken van onderhoudsovereenkomsten. Het opstellen van meerjaren onderhoudsbegrotingen en periodiek bijstellen hiervan. Het behandelen van wensen en klachten van huurders. Uitvoeren van voor en eindinspecties bij mutaties huurders. Calamiteitenzorg: 24 uur per dag.

Leegstandbeheer:

"Stilstand is achteruitgang" ? Om de kosten voor onroerend goed wat tijdelijk zonder gebruiker zit, zo laag als mogelijk te houden is leegstandbeheer noodzakelijk. Door op wekelijkse basis de diverse installaties in bedrijf te stellen,een technische controleronde te lopen, en de optische staat van het object in goede staat te houden,wordt verarming van het object en ernstige defecten door stilstand voorkomen. Periodieke reinigingen houden het aanzien van het pand hoog, en door de frisse uitstraling zal het zijn aantrekkingskracht op potentiële gebruikers behouden. Verder is het bij een aankondiging van bezichting mogelijk om een showroom te creëren, om zo de kandidaat huurder visueel te laten zien wat de mogelijkheden zijn.