• Home
  • Veiligheid
  • Beveiliging

Beveiliging

Facility Solutions beveiligd uw vastgoed object!

Onze gecertificeeerde beveiligers (security host) zorgen voor een veilig object.

Onze security host is een gastheer of gastvrouw die als geen ander weet hoe ze u, uw bezoekers en uw medewerkers warm welkom moeten heten. Enkele taken van onze security host kunnen zijn het zorgen voor een veilige werkomgeving voor zowel de bezoekers als de medewerkers, het gastvrij ontvangen en begeleiden van uw bezoekers en het bij houden van overzichtelijke aanwezigheidsregistratie. 

Op de achtergrond is onze security host te allen tijde security aware. Onze profilers zijn in staat om dreigingen jegens uw personeel, gasten, bedrijfspand en materiaal tijdig te onderkennen en daarop gepaste maatregelen te nemen.

Mobiele surveillance taken open- en sluitronden en alarmopvolging:

De mobiele surveillant opent uw object waarbij deze het alarmsysteem uitschakeld, deuren ontsluit en eventueel verlichting en/of apparatuur inschakelt. Uw personeel kan zodoende direct met de werkdag beginnen. Ook buiten reguliere werktijden openen wij op uw verzoek het object.

Aan het einde van elke werkdag voert de mobiele surveillant een sluitronde uit. Hij let daarbij onder andere op het goed afgesloten zijn van ramen en deuren, het zich in het object bevinden van ongewenste personen of goederen en poging tot inbraak of vandalisme. Verder geeft hij bijzondere aandacht aan brandgevaarlijke situaties en kunnen op uw verzoek verlichting en/of apperatuur worden in- of uitgeschakeld alsmede het alarm. Ook buiten reguliere werktijden sluiten wij op uw verzoek het object.

Onze mobiele surveillant volgt 24 uur per dag, zeven dagen per week alarmmeldingen op. Wij voorzien met onze surveillancedienst in de belangrijkste kerngebieden. Bovendien werken wij samen met lokale partners om te voorzien in een landelijke dekking en snelle aanrijdtijden. De mobiele surveillant  is dus altijd dichtbij. 

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.