• Home
 • Veiligheid
 • Veiligheid

De veiligheidsdeskundige

Elk kantoorhoudende onderneming in Nederland heeft te maken met de veiligheidswetgeving en de Arbowet. Een onderdeel van deze wet- en regelgeving heeft betrekking op de veiligheid van de werkomgeving voor werknemers en bezoekers van uw organisatie.

Onze veiligheidsdeskundige heeft een grote kennis van de Nederlandse veiligheidswetgeving en gebruikt die kennis om bedrijven advies te geven op het gebied van hun veiligheidsbeleid. Naast de adviezen op het gebied van de veiligheidswetgeving, de Arbowet, inventariseert hij ook risico’s en beoordeelt hij hoe veilig de werkomgeving voor werknemers is.

Als blijkt dat er maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid binnen een bedrijf verder te verbeteren, zorgt de Veiligheidsdeskundige ervoor dat die maatregelen helder in kaart worden gebracht en kan uw organisatie daarin adviseren en ondersteunen.
U kunt een beroep doen op onze veiligheidsdeskundige voor de onderstaande werkzaamheden;

 • Organisatiescan “veilig werken binnen onze organisatie”. Door middel van deze organisatiescan biedt onze veiligheidsdeskundige u een overzicht van de wet- en regelgeving, de Arbowet, en arbeidsspecifieke veiligheidsrisico’s (oa. veiligheid chemische bedrijven) die van toepassing zijn op uw werkzaamheden en organisatie.
 • Opstellen Bedrijfsnoodplan. Bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan is ons doel “maatregelen te treffen en voorzieningen te creëren om adequaat te kunnen optreden bij calamiteiten”. Een noodplan of calamiteitenplan is feitelijk een verzameling van alle procedures die gevolgd dienen te worden bij een calamiteit. Onderdeel van dit noodplan is het ontruimingsplan. Voor publieksgebouwen is een richtlijn opgesteld, NTA-8112, waarin beschreven staat hoe men op een snelle doch veilige manier bij een calamiteit weg kan komen, maar ook hoe door eigen werknemers de ontruiming in gang kan worden gezet voordat er professionele hulp ter plaatse is.
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie, brandveiligheidsaudit, eventueel overleg met de brandweer wordt in kaart gebracht welke risico's aanwezig zijn, en welke mogelijke noodsituaties op kunnen treden.
 • Opstellen BHV-plan (onderdeel van bedrijfsnoodplan) en begeleiden BHV-organisatie: Welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn nodig om de noodsituaties te kunnen bestrijden en beheersen? Deze taken worden door onze veiligheidsdeskundige duidelijk omschreven in een BHV-plan voor uw organisatie.
 • Begeleiden van oefeningen BHV-organisatie, waar onder het ontruimingsplan. Elk jaar dient het bedrijfsnoodplan door oefeningen getest te worden, zo raakt uw BHV-organisatie beter bekend met haar functie ten tijde van calamiteiten. Indien gewenst kan onze veiligheidsdeskundige uw BHV-organisatie adviseren en begeleiden door de organisatie van ontruimingsoefeningen over te nemen. Door dit maatwerk bereikt u het optimale resultaat uit uw oefening.
 • Opstellen ontruimingsplan (onderdeel van bedrijfsnoodplan). Een onderdeel van het noodplan is het ontruimingsplan. Een ontruimingsplan bevat gegevens als:
  • gegevens van het object en de organisatie;
  • hoe een melding wordt doorgegeven;
  • hoe de aanwezige personen worden gealarmeerd;
  • hoe een gebouw gecoördineerd ontruimd moet worden;
  • instructies van de taken voor verschillende personen (incl. EHBO-ers / BHV-ers) die de ontruiming moeten begeleiden;
  • plaats(en) waar men zich na ontruiming dient te verzamelen;
  • plattegronden met vluchtroutes: onderdeel van het noodplan zijn de vluchtwegplattegronden waarop aangegeven de vluchtroutes en de brandbestrijdingsmaatregelen

Wilt u eens vrijblijvend met onze veiligheidsdeskundige over de bovenstaande onderwerpen spreken? Dat kan, neemt u gerust contact op met onze servicedesk. Wij bieden u graag een afspraak met onze veiligheidsdeskundige aan.